Jaarrekeningen

Een gezonde financiële administratie vormt de basis voor inzicht in de prestaties van uw onderneming en de sturing van uw bedrijf.

Op basis van de door u verstrekte gegevens stellen wij een jaarrekening voor u samen. Bosma Beste Advies ziet de jaarrekening niet enkel als het sluitstuk van een boekjaar, maar ook als het vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishouding, zoals het optimaliseren van uw fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico’s.

Wij bespreken de jaarrekening in een persoonlijk gesprek met u en kunnen u adviseren over eventuele investeringen en bezuinigingen.