Schenkingen

Schenken is niet ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om aan een aantal zaken te denken. Er kunnen vele redenen zijn om een schenking aan een ander te doen en het kan op vele manieren. Ieder situatie is weer anders. Wie de regels van het schenken kent, kan daarop inspelen en het minste schenkbelasting (laten) betalen.

Bosma Beste Advies kan u hierin adviseren.